Słownik

Poznaj przydatne definicje dotyczące kontraktów CFD, FX oraz Opcji, które ułatwią Ci poruszanie się w strefie handlu online.

Poznaj żargon finansowy ze słownikiem Trade5000

Słownik finansowy Trade 5000 zawiera wszystkie niezbędne określenia związane z handlem, inwestycjami oraz zarządzaniem konta. Słowa kluczowe oraz terminologia inwestycyjna została ułożona w kolejności alfabetycznej.

a
Aktywa/ Składnik aktywów

Dowolne dobro posiadające wartość inwestycyjną.

Aktualna cena

Aktualna cena rynkowa zasobu. Po otwarciu pozycji aktualna cena staje się ceną wykonania. Aktualne ceny aktywów są ustalane na podstawie napływających w czasie rzeczywistym danych.

Animator Rynku

Instytucja lub osoba prywatna, która ustala ceny bid oraz ask na określone akcje lub inne papiery wartościowe, które posiada w swoim inwentarzu i które chce kupić lub sprzedać.

Analiza Techniczna

Metoda analizy wykorzystywana do oceny jednostki aktywów, poprzez analizę danych statystycznych związanych z historią danej jednostki. Przeznaczona jest do pomocy w podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży, korzystając ze statystyk rynkowych. Polega na badaniu wykresów i wykrywaniu możliwych powtarzalnych wzorów, co pozwala wydedukować przyszłe zachowania rynku.

Analiza Fundamentalna

Metoda oceny wydajności składnika aktywów finansowych, w celu wyznaczenia jego faktycznej wartości. Polega na badaniu powiązanych czynników ekonomicznych, finansowych, jakościowych oraz ilościowych. Celem analizy fundamentalnej jest badanie czynników wpływających na cenę składnika aktywów. Dane czynniki mogą być różne i są to między innymi ogólna wydajność firmy, dochody, wydatki, zobowiązania, warunki w branży itp.

Ask

Cena po której dana akcja, towar lub waluta jest sprzedawana na rynku. Inaczej oferta. Cena Ask jest jednym z parametrów używanych do obliczania poziomu spreadu oraz poziom wygaśnięcia składnika aktywów.

At-the-Money (ATM)

Opcja, w której cena wejścia jest równa aktualnemu kursowi danego aktywa.

c
Cena Ask

Kwota , za którą animator rynku sprzedaje walutę bazową.

Cena Bid

Cena, za którą animator rynku kupi walutę bazową.

Czas wygaśnięcia

Dokładny czas zamknięcia pozycji. Czas wygaśnięcia jest decydującym czynnikiem określającym wyniki inwestycji. Zrozumienie i odpowiednie planowanie ram czasowych jest dla inwestora absolutnie niezbędne.

d
Dostępny Margines

Kwota dostępna do inwestycji na koncie handlowym (środki nie powiązane z żadną otwartą pozycją).

Dźwignia Handlowa

Możliwość otworzenia pozycji na kwotę większą niż posiadane środki. Dźwignia finansowa jest zazwyczaj wyrażana jako stosunek. TRADE 5000 oferuje dźwignię na poziomie od 25:1 do 200:1 (razy inwestowana kwota).

e
Ekspozycja bilansowa

Ekspozycja Netto (%) pokrywana przez dane aktywo.

g
Godziny Handlowe

Okres, w którym można inwestować w dane aktywa, czas pomiędzy otwarciem a zakończeniem obrotu daną jednostką aktywów.

k
Kwota wypłacana

Kiedy chcesz wypłacić środki z konta TRADE 5000, kwotą minimalną jest 100$ w przypadku przelewu i 50$ w przypadku innych metod płatności.

Kapitał własny

Saldo konta handlowego, w tym P&L (zyski i straty) wszystkich otwartych pozycji.

l
Limitowane zlecenie

Często używane zlecenie pozwalające na zakończenie transakcji na wcześniej ustalonych poziomach. Zlecenia limitowane pozwalają określić żądaną cenę po której chcemy sprzedawać lub kupować dane aktywa. Zlecenie limitowane jest niezwykle przydatne na niestabilnych rynkach, gdzie w każdej sekundzie cena może wzrosnąć lub spaść.

m
Maintenance Margin

Minimalna kwota na depozycie tradera, niezbędna dla podtrzymania jego otwartych pozycji. Aby zapobiec przedwczesnemu zamknięciu pozycji upewnij się, że ilość środków na koncie przekracza poziom danej kwoty.

o
Otwarte P&L

Wskazuje na całkowite zyski i straty generowane przez pozycje otwarte na koncie handlowym.

p
PIP

PIP (Punkt w Procentach) jest najmniejszą jednostką o którą porusza się kurs, w zależności od warunków rynkowych. Na przykład dla większości par walutowych PIP stanowi czwarte miejsce po przecinku: 0,0001.

Pozycja

Dowolna forma inwestycji w parę walut, akcje, towary lub indeksy. Pozycja może być płaska, długa lub krótka, korzystna lub niekorzystna, w zależności od zachowań rynku.

Podkategorie aktywów

Forex - pary walutowe, takie jak GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, itp.
Akcje - udziały firm takich jak Intel, Twitter, Coca-Cola, itp.
Towary - takie jak ropa, złoto, kawa itp.
Wskaźniki - takie jak S&P 500, DAX30, DJIA, itp.

r
Rollover

Sytuacja, w której pozycja pozostaje otwarta po zamknięciu rynku. W konsekwencji pozycja przechodzi na następną sesję, przez co naliczony zostaje swap. Stawki Rollover/swap są naliczane w punktach procentowych i są automatycznie konwertowane na walutę bazową konta.

Realizacja Zamówienia

Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży danej jednostki aktywów. Realizacja zamówienia zachodzi, po jego wypełnieniu, a nie po ustaleniu przez inwestora. Rolą brokera jest podjęcie decyzji o najlepszym sposobie realizacji zamówienia oraz miejscu jej przeprowadzenia.

s
Saldo

Ilość funduszy dostępnych na Twoim koncie handlowym, z wyłączeniem P&L (zysków i strat) obecnie otwartych pozycji.

Spread

Zazwyczaj podawany w pipsach, jest to róznica między cena, po której handlarz może kupić lub sprzedać daną jedostkę aktywów. Spready bazują na cenie Kupna i Sprzedaży, przez co mają tendencję sporych wahań.

Stawka Wejścia/ Cena Wykonania

Cena , z którą określony kontrakt wchodzi w życie.

t
Trend

Ogólne ukierunkowanie rynku lub ceny jednostki aktywów. Trendy mogą mieć różny czas trwania, od krótkich, po średnio, aż po długoterminowe. Znajomość trendów pozwala inwestorom na świadome określenie zmian kursu w przyszłości.

z
Zaangażowanie netto

Odnosi się do sumy nominalnej wartości pozycji na koncie przekonwertowanych na walutę bazową Twojego konta handlowego. W handlu Forex opisuje całkowitą wartość wszystkich pozycji forex w walucie bazowej Twojego konta.

Zlecenie If Done (Jeśli gotowe)

Zlecenie If Done składa się z dwóch osobnych zleceń: podstawowego, które jest realizowane natychmiast po wystąpieniu sprzyjających warunków rynkowych, oraz dodatkowego, które jest aktywowane po zakończeniu pierwszego zlecenia.

Zlecenie GTC (z ważnością domyślną)

Typ limitowanego zamówienia, które pozostaje aktywne do jego anulowania lub zakończenia. W odróżnieniu od dziennego zamówienia, GTC może pozostawać aktywne przez nieskończoną liczbę sesji. Ogólnie rzecz ujmując zamówienia GTC zazwyczaj posiadają ustawiony okres ważności na 30 – 90 dni od momentu otwarcia pozycji.

w
Wezwanie do Uzupełnienia depozytu (Margin Call)

Sytuacja, w której ilość środków na koncie okazuje się niższa niż Maintenance Margin. Jesteś wtedy informowany o obowiązku uzupełnienia depozytu, w innym przypadku Twoje pozycje zostaną zamknięte automatycznie. Po otrzymaniu wezwania możesz samodzielnie zamknąć część otwartych pozycji lub przesłać dodatkowe środki na swoje konto.

Wykorzystana Marża

Określenie określające w procentach część posiadanych na koncie środków, które są obecnie wykorzystywane do zabezpieczenia otwartych pozycji. Świadomość wykorzystanej marży jest niezwykle ważna w tworzeniu własnych strategii handlowych.

Mogą Ci się spodobać

WEBINARIA NA ŻYWO
Take a look at our handpicked selection of video courses, packed with professional tips that you can easily implement in your
trading activity.
Przeczytaj więcej
Kursy Instruktażowe Video o Handlu
Our revolutionary step-by-step eBook guides will teach you everything, from the basics of trading to PRO strategies.
Przeczytaj więcej
EBOOKI O HANDLU
Our revolutionary step-by-step eBook guides will teach you everything, from the basics of trading to PRO strategies.
Przeczytaj więcej

You are running an outdated version of Internet Explorer.

Please upgrade to the latest version or use one of the next browsers:

Update Recommended Browsers: Google Chrome, Firefox, Opera