OSTRZEŻENIE O RYZYKU

 

Korzystanie z Witryny i świadczonych usług odbywa się na własne ryzyko, a firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku ulepszenia witryny, zakończenia lub zawieszenia jej działania lub wykonania którejkolwiek z dostarczonych usług.

 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku zaufania użytkownika do korzystania z zawartości stron internetowych, do których łącza mogą być przesyłane w Witrynie. Wszelkie linki, usługi, zasoby i informacje stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny, nie są przez nas kontrolowane. Nie dajemy żadnych gwarancji dotyczących takich usług, zasobów i informacji stron trzecich, a my nie ponosimy odpowiedzialności za wynik ich użycia przez Ciebie.

 

Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej. Ani firma, ani żaden z naszych pracowników, agentów ani licencjodawców nie gwarantuje, że strona będzie działała nieprzerwanie lub bezbłędnie; i nie dajemy żadnych gwarancji dotyczących wyników, które mogą wystąpić podczas korzystania ze strony internetowej.

You are running an outdated version of Internet Explorer.

Please upgrade to the latest version or use one of the next browsers:

Update Recommended Browsers: Google Chrome, Firefox, Opera